Abdi İbrahim 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini “Geleceği İyileştirmek” vizyonuyla yürüten Abdi İbrahim, 2021-2022 dönemini kapsayan 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda, ekosistemin, insanın ve işin geleceğini iyileştirme stratejisi çerçevesinde belirlenen 2030, 2040 ve 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ve bu doğrultuda yürütülen projelere yer veriliyor. Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik raporu, sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay ve ekibinin, insanın hayal gücü ile yapay zekâyı birleştirerek tasarladığı dijital sanat eserleriyle farklı bir okuma deneyimi sunuyor.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim olarak bütüncül bir bakış açısı ile planlayan Abdi İbrahim, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik çalışmalarının detaylarını kapsayan 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. 2010’dan bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) imzacısı olan ve BM’nin belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacından 10’unu tüm iş süreçlerine, stratejilerine ve operasyonlarına dahil etmeye odaklanan Abdi İbrahim’in açıkladığı rapor; Genel Müdürlük ve Esenyurt Üretim Kompleksi’ni kapsayan kalitatif ve kantitatif verileri de içeriyor. 

Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI-Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda, bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş tarafından sınırlı güvence ile doğrulanan 2021 ve 2022 yıllarına ait Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonu verileri de şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. 

Ekosistemin, İnsanın ve İşin Geleceğini İyileştirmek

Uluslararası liderlik ve “Geleceği İyileştirme” vizyonuyla başlattığı değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren ve iyileştiren anlamlı bir dönüşüm yaratmasını amaçlayan Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik yolculuğunda üç temel alana odaklanıyor: Ekosistemin geleceğini, insanın geleceğini ve işin geleceğini iyileştirmek. 

Ekosistemin Geleceğini İyileştirmek çatısı altında şirketin düşük karbonlu ambalaj stratejisinin öne çıkan en önemli projelerinden biri olan Green Harmonization projesinin 1. fazını başarıyla tamamlayan şirket, dünya ilaç sektöründe ilk defa yapay zekâ tabanlı sezgisel bir optimizasyon algoritması ile ambalaj malzemesinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ürün başına yüzde 28 oranında azalttı. Abdi İbrahim projeyle; 179 ton ambalaj malzemesi, 150 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji ve yıllık 1 milyon euro tutarında malzeme tasarrufu sağladı.

Bununla birlikte Abdi İbrahim, 2020’den beri Genel Müdürlük ve Esenyurt Üretim Kompleksi’nde kullandığı elektriğin; yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini uluslararası standartlarda belgeleyen ilk Türk ilaç şirketi oldu. 

2020 yılından beri CDP raporlaması yapan ve 2023’te iklim Değişikliği Programı’nda A listesine girmeyi başaran Abdi İbrahim, 2022’de Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından taahhütleri onaylanan ilk ve tek Türk ilaç şirketi konumuna erişti. Ayrıca şirket hedeflerini bir adım öteye taşıyarak, SBTi Net Sıfır Standardı’na uyumlu olarak “2050 Net Sıfır Emisyon Hedefi” belirlemeyi taahhüt etti. 

İnsanın Geleceğini İyileştirmek çatısı altında hem çalışanlara hem de topluma odaklanan Abdi İbrahim, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı gözeterek çalışanlara adil bir çalışma ortamı sunacak uygulamalar ile teknoloji ve yapay zekânın beslediği global dönüşüm sürecine uyum sağlamak için çalışanlarına yeni yetkinlikler kazandıracağı eğitim ve gelişim programlarını hayata geçiriyor. Ayrıca bu dönemde hem Lider Takımı’nda hem de toplamda kadın çalışan sayısını artıran Abdi İbrahim, çalışanlara yönelik kariyer yönetimi ve liderlik gelişimi alanlarında yenilikçi uygulamaları da hayata geçirmeye devam etti. 

Bunun yanı sıra Abdi İbrahim, sosyal inovasyon, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal yatırımlarla bilimsel farkındalığı destekleyerek, toplumun iyi olma haline katkı sağlıyor. 

Şirket bu doğrultuda 2021’de spor, eğitim ve sağlık alanında faaliyet göstermek üzere Abdi İbrahim Vakfı’nı kurdu. 2022’de ise kanser tedavisi gören çocukların aileleriyle birlikte ücretsiz konaklayabildikleri Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi’ni hizmete açtı. Toplumsal yatırım programları kapsamında ise “Sağlıkta Sosyal İnovasyon”, “Gençlerde Bilim Farkındalığı Oluşturma”, “Şirket Gönüllülük Projeleri” başlıklarında katma değerli pek çok projeyi hayata geçirdi.  

İşin Geleceğini İyileştirmek çatısı altında, Abdi İbrahim’in biyoteknolojide Türkiye’deki liderliğinin uluslararası seviyeye taşınması hedefleniyor. Biyoteknolojik ürünleri hücreden itibaren ülkede üretme vizyonu doğrultusunda, geniş ürün portföyü oluşturmak üzere yatırımlar yapan şirket, iş modelini geliştirecek araştırmaları yaparken, bu dönüşüme tedarik zincirini de dahil ederek sorumlu satın alma ilkelerine göre hareket ediyor.

Bu dönemde yurt dışında büyüme, Ar-Ge ve tesis yatırımlarına da odaklanan Abdi İbrahim, yurt dışı pazarlarda elde ettiği net satışı, 2020’ye göre yüzde 10 oranında artırmayı başardı. Aynı dönemde 192 milyon TL Ar-Ge harcaması ve 53 milyon dolar tutarında yatırım yaptı. Tesis yatırımlarında ise solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan en ileri nebül teknolojisini Türkiye’ye kazandırarak Steril İnhalasyon Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Ayrıca, Türkiye’deki satın alma operasyonlarında yerel tedarikçilerin payını da artırmaya devam eden şirket, yerel tedarikçilerin tüm tedarikçilere oranını 2022’de yüzde 72’ye çıkardı.

“Sürdürülebilirlik stratejimizi 2030, 2040 ve 2050 için belirlediğimiz ana hedeflerle destekliyoruz”

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, raporun içeriğine dair şu bilgileri verdi: “Sürdürülebilirlik bizim için, bilimin ve teknolojinin gücünü kullanarak dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği kaynaklı krizlerin ortaya çıkışını engellemek, risklerimizi minimize etmek ve halihazırda iş süreçlerimize etki edenleri de en ideal şekilde yönetmek anlamına geliyor. Bu doğrultudaki misyonumuz, daha az kaynak kullanarak paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak; bu sayede daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha iyi bir geleceğin kapılarını aralamak. Yaşadığımız değişim ve yeşil dönüşüme ayak uydurabilmek için geleceği belirleyen trendlere, değişen paydaş beklentilerine, yaşam alışkanlıklarına ve iklim krizi ile mücadeleye ilişkin olarak yerel ve uluslararası seviyede geliştirilen çözümlerin parçası olmayı; tüm bunları yaparken de dokunduğumuz hayatları iyileştirerek sürdürülebilir fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Uzun vadeli değer yaratma odağında kurguladığımız sürdürülebilirlik stratejimizi de 2030, 2040 ve 2050 için belirlediğimiz ana hedeflerle destekliyoruz. 

6. Sürdürülebilirlik raporumuzu benzerlerinden ayıran önemli bir özellik ise görsel dünyasında ve önsözünde yapay zekâ kullanımı ile yakaladığımız yenilikçi bakış açısı. ‘’Hayalperestlerin ve Yapay Zekânın Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Senfonisi’ ismini verdiğimiz raporumuz, insanın hayal gücü ile yapay zekâ uygulamaları birleştirilerek tasarlandı. Yapay zekânın geniş yetenekleri ile insanın eşsiz ve sınırsız hayal gücünü aynı potada eriterek, Abdi İbrahim’in DNA’sında yer alan uyum ve esneklik gücüne vurgu yapmak istedik. Abdi İbrahim’de üretimi optimize etmek, Green Harmonization stratejisiyle uyumlu, yapay zekâ teknolojileri kullanarak oluşturulan ambalaj tasarımlarını hayata geçirmek ve gelişmiş 3D yazıcılar ile kişiselleştirilmiş vitamin üretmek gibi projelerimiz, diğer birçok sürdürülebilirlik girişimiyle birlikte, Abdi İbrahim’in HEAL2050 sürdürülebilirlik stratejisiyle mükemmel bir uyum içinde yürüyor. İlaç sektöründe pek çok ilke imza atmış bir şirket olarak sürdürülebilirlik konusunda da değişim ve dönüşüme liderlik eden onarıcı ve proaktif bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz.” 

“Yapay zekâ tasarımlarıyla sürdürülebilir dünya hedefi arasında bağ var’’

Sanat ve teknolojiyi birleştiren yenilikçi bir iş birliği ile tasarlanan rapordaki ön sözün yanı sıra kapak ve seperatör sayfalarında yer alan dijital sanat eserleri de yapay zekâ desteğiyle oluşturuldu. Şirket, küratörlüğünü sanatçı Bager Akbay’ın üstlendiği bu dinamik iş birliği aracılığıyla, faaliyetlerini görsel olarak ilgi çekici ve erişilebilir bir şekilde sunarak paydaşların içerikle daha derin bir etkileşimde bulunmalarını amaçlıyor.

Rapordaki dijital sanat eserlerini, içerikte yer verilen hikâyeyi baz alarak yapay zekâ ile tasarlayan sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay da bir sürdürülebilirlik raporuna katkı sunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Dünyanın fiziksel sınırlarına yaklaştığımız bir dönemdeyiz ve bir süre daha bize hayat veren bu muhteşem gezegen dışında bir alternatifimiz olmayacağını da biliyoruz. İnsanlık ergenlik döneminden yavaş yavaş çıkarak yetişkin olmayı ya öğrenecek ya da dünya bize öğretecek. Abdi İbrahim’in 6. Sürdürülebilirlik Raporu’na ekip olarak bu motivasyonla eser ürettik. Raporun hem konusu hem de üretim şeklinin dijital olması, bizi içindeki görselleri de fiziksel materyal içermeyen şekilde üretmeye sevk etti. Bir yandan insanların yüzyıllardır ürettiği estetik imgelerden ve kültürden beslenen yapay zekâyı kullanmak, bir yandan malzeme tüketiminden uzak durmak bizim için oldukça anlamlı ve keyifliydi. Yapay zekâ tasarımlarını kullanmakla sürdürülebilir dünya hedefi arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, teknoloji doğru tasarlandığında ve kullanıldığında bir tür kaynak sıkıştırma algoritması gibi çalışır. Emeğimizi ve kaynakları daha odaklı ve yerinde kullanmamızı sağlar. Bu projede verimliliği artırarak ve kaynak kullanımını en aza çekerek, sürdürülebilirlik ilkelerinden elimizden geldiğince faydalandığımızı düşünüyoruz.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x